Huurtoeslag berekenen

De voorwaarden voor het aanvragen van huurtoeslag kan in loop der tijd veranderd zijn. Wij proberen de content zoveel mogelijk up-to-date te houden. Voor de actuele voorwaarden verwijzen we je graag door naar de website van de belastingdienst.

Veel mensen komen in aanmerking voor huurtoeslag. Het is altijd de moeite waard om uit te zoeken of dit ook voor jou geldt of je nou werkt, studeert of in de AOW zit. De huurtoeslag berekenen doe je eenvoudig door een aantal gegevens van jezelf en eventuele partners in te vullen. Denk hierbij aan leeftijd, woonsituatie, huursom en inkomen. Door je financiële situatie te delen met de belastingdienst wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Huurtoeslag berekenen 2021

De huurtoeslag berekenen is voor veel inwoners van ons land belangrijk. Want in Nederland doen veel mensen een beroep op huurtoeslag. Het is een mooie regeling voor mensen die wat extra financiële hulp kunnen gebruiken. Er bestaan helaas ook een aantal onduidelijkheden omtrent de huurtoeslag. Hierdoor lopen inwoners van Nederland geld mis. Je vraag je wellicht ook af of jij recht hebt op huurtoeslag in 2021. Er komt heel wat kijken bij het berekenen van het maandelijkse bedrag waar je recht op hebt. Bovendien veranderen er ieder jaar een aantal details.Huurtoeslag berekenen en voordeel behalen

Je persoonlijke omstandigheden spelen een belangrijke rol wanneer je de huurtoeslag over 2021 wilt berekenen. Sommige kosten die je maakt zijn cruciaal, zoals bijvoorbeeld het bedrag dat je maandelijks over moet maken voor de huur. Uiteraard speelt je inkomen ook een belangrijke rol. Maar er zijn veel kleine details die uiteindelijk zullen bepalen of je recht hebt op huurtoeslag en hoe hoog dit bedrag uit gaat pakken. Voor veel mensen is de huurtoeslag onmisbaar om rond te komen. Want de toeslag kan al snel enkele honderden euro’s per maand zijn.

Huurtoeslag aanvragen

Voordat je begint met het indienen van een aanvraag is het handig om bepaalde gegevens te verzamelen. Als je die bij de hand hebt, dan is het invullen van de formulieren een stuk eenvoudiger. Dit zijn met name financiële gegevens, je woon- en leefomstandigheden en informatie over de mensen waarmee je samenwoont. Een goed en overzichtelijke administratie is dus  belangrijk, voordat je begint met de huurtoeslag berekening.

Huurtoeslag berekenen, dit moet je invullen: 

  • Geboortedatum
  • Heb je een Toeslagpartner
  • Toetsingsinkomen van jou en eventuele toeslagpartners
  • Eventuele medebewoners
  • Som van de (kale) huur
  • Eventuele servicekosten (servicekosten, tuinkosten, etc…)
  • Hoogte van je eigenvermogen

Toetsingsinkomen
Hoe hoger je inkomen, hoe minder huurtoeslag je krijgt. Er is altijd een deel van de huur dat niet door de huurtoeslag gedekt wordt. Je toetsingsinkomen wordt bepaald door alles wat je aan inkomsten krijgt. De uiteindelijke hoogte van de huurtoeslag hangt af van je inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe meer huurtoeslag je kunt krijgen. Bepaalde delen van je inkomen tellen niet mee voor de berekening van de huurtoeslag. Het inkomen van je huisgenoot of toeslagpartner telt ook mee in deze berekening.

Huisgenoten/toeslagpartner
Je huurtoeslag gaat verder omhoog als je huisgenoten of een toeslagpartner hebt. Hierbij tellen alle huisgenoten mee, ook inwonende kinderen. De huurtoeslag blijft echter hetzelfde als je meerdere huisgenoten hebt, dus het is niet zo dat je meer huurtoeslag krijgt als er een extra persoon bij je komt inwonen.

Twee harde voorwaarden om aanspraak te maken op huurtoeslag

Jammer genoeg kan niet iedereen zomaar een aanvraag indienen om huurtoeslag te ontvangen. Gelukkig zullen de meeste mensen die het echt nodig hebben dat wel kunnen doen. Er zijn twee harde voorwaarden waar je in ieder geval niet onderuit komt. Je zult namelijk in het bezit moeten zijn van de Nederlandse identiteit of over een geldige verblijfsvergunning beschikken. Dat is nodig omdat je pas dan officieel aanspraak kunt maken op de sociale voorzieningen. Je huisgenoten zullen ook allemaal legaal in Nederland moeten verblijven. Anders wordt het onmogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Verder is het noodzakelijk dat je 18 jaar of ouder bent.

Huurtoeslag berekenen en je inschrijving bij de gemeente

Er zitten natuurlijk nog heel wat meer voorwaarden verbonden voordat je huurtoeslag ontvangt. Je kunt het bijvoorbeeld alleen aanvragen voor je officiële woonadres. Daarom zul je dus op het juiste adres ingeschreven moeten staan bij de gemeente. Hetzelfde geldt voor je huisgenoten.

Je moet beschikken over je eigen voordeur

Een woning is officieel pas een woning als er een eigen voordeur naar buiten is. Dat is in de meeste gevallen zo. Maar met name studenten zijn hierdoor vaak niet in staat om huursubsidie aan te vragen. Zij hebben namelijk geen eigen toegangsdeur naar buiten. In plaats daarvan hebben ze een eigen kamer en delen ze de voordeur met een aantal andere huisgenoten. Een andere voorwaarde voor een woning is dat er een toilet en keuken in zit.

Er is een maximaal inkomen voor het aanvragen van huurtoeslag

Huurtoeslag bestaat om mensen met minder middelen een handje te helpen. Het is dus niet bedoeld voor personen die geen problemen hebben om met hun eigen financiële middelen de huur te betalen. Vanaf 1 januari 2021 zijn er geen grenzen meer voor het inkomen. Hoe hoog je inkomen mag zijn hangt af van de huur, samenstelling van je huishouden en je leeftijd. Als je alleen woont, dan is die berekening relatief simpel. Voor mensen jonger dan 65 jaar mag het inkomen maximaal 23.175,- euro per jaar zijn. Voor 65-plussers ligt het maximale bedrag iets hoger, op 23.225,- euro.

Het gezamenlijke maximale inkomen voor huurtoeslag

Wanneer je samenwoont, dan heb je meer geld nodig om rond te komen. Het levensonderhoud is dan vanzelfsprekend een stuk duurder. Het gezamenlijke inkomen mag niet hoger zijn dan 31.475,- euro per jaar als je aanspraak wilt maken op huurtoeslag. Voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar gelden weer net iets andere regels. Zij mogen onderdeel uitmaken van een huishouden dat maximaal 31.550,- euro per jaar verdiend.

De hoogte van je huur is van belang voor huurtoeslag berekenen

Je inkomen speelt dus een rol. Voor de kosten die je maakt geldt hetzelfde. Want je huur mag niet te hoog, maar ook niet te laag zijn om recht te hebben op huurtoeslag. Hiervoor heeft de belastingdienst drie categorieën opgesteld. De eerste is mensen tussen de 18 en 23 jaar. Een tweede categorie is die tussen 23 en 64 jaar en mensen jonger dan 23 jaar met een kind. De laatste groep zijn personen met een leeftijd boven de 65 jaar.

Huurtoeslag berekenen en de minimale en maximaal toegestane huur

De groep van 18 tot 23 jaar heeft de meest krappe marge om huurtoeslag aan te vragen. Zij moeten een woning huren die duurder is dan 237,62 euro per maand en minder dan 442,46 euro per maand. Als je jonger dan 23 jaar bent en een kind hebt dan val je in de tweede categorie. Net als iedereen tussen de 23 en de 64. Het minimale huurbedrag blijft onveranderd. Maar je bent nu wel in staat om een maximale huur van 752,33 euro te betalen en nog steeds recht te hebben op toeslag. Voor 65-plussers geldt een minimaal maandbedrag van 237,62 euro voor de huur. Het maximum is wederom vastgelegd op 752,33 euro.

Maximale huursom per leeftijdscategorie:

Tussen de 18 en 23 jaar € 442,46
23 jaar en ouder € 752,33
65 jaar en ouder € 752,33

Dit is het bedrag waarmee je moet rekenen

Op je huurcontract staan waarschijnlijk allemaal verschillende bedragen. Vaak zitten bijvoorbeeld de servicekosten hier al in verwerkt. Er zijn ook woningen waar er al een voorschot voor de stookkosten in de huurprijs zitten. Deze bedragen hoef je allemaal niet mee te rekenen. Het gaat namelijk louter om de kale huur.

Huurtoeslag berekenen en het maximale vermogen

Er is nog een voorwaarde aan huurtoeslag berekenen verbonden. Je mag namelijk niet over een vermogen dat boven een bepaald bedrag ligt beschikken. Hoe hoog dat bedrag is, is wederom afhankelijk van een aantal factoren. Als je alleen woont mag je maximaal over 31.340,- euro beschikken. Samen met een fiscale partners is dat 62.680,- euro. Als je met meerdere personen samenwoont, dan is het maximum wederom 31.340,- euro voor huurtoeslag berekenen in 2021.

Alleen € 31.340,-
Samen met toeslagpartner € 62.680,-
Samen met medebewoners € 31.340,- per bewoner

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Je kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen. Om dit te doen, moet je inloggen met je DigiD, en de online formulieren invullen onder Mijn Toeslagen. Je kunt hier ook toeslag voor iemand anders aanvragen. 

Veelgestelde vragen omtrent huurtoeslag