Huurtoeslag berekenen

Veel mensen komen in aanmerking voor huurtoeslag, dus het is altijd de moeite waard om uit te zoeken of dit ook voor jou geldt, of je nou werkt, studeert of in de AOW zit. In dit artikel zullen je laten zien of je in aanmerking komt voor de huurtoeslag, hoe je de hoogte van je huurtoeslag berekenen kunt en hoe je deze kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

De informatie in dit artikel is van toepassing op 2019. De voorwaarden en hoogte van de huurtoeslag kunnen in de loop der tijd wijzigen.
Wat zijn de voorwaarden voor huurtoeslag berekenen?

Eerst moet je kijken of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Als je een huisgenoot of toeslagpartner hebt, gelden deze voorwaarden ook voor hen. Hieronder vind je de voorwaarden als je huurtoeslag berekenen wilt.

Leeftijd
Je moet in principe 18 jaar of ouder zijn. Als je jonger dan 18 jaar bent, kun je wel huurtoeslag aanvragen, als je getrouwd bent (geweest) of een geregistreerd partner bent (geweest), je beide ouders zijn overleden, of je een kind hebt.

Huurcontract
Je moet een huurcontract hebben getekend met de huisbaas, voordat je huurtoeslag berekenen kunt.

Zelfstandige woonruimte
Je moet in een zelfstandige woonruimte wonen. Dat betekent dat de woonruimte een eigen voordeur moet hebben, een woon- of slaapkamer, een keuken met aanrecht en een toilet met waterspoeling.

Ingeschreven bij de gemeente
Je moet ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente op het adres van je woning.
Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsdocument
Je  moet de Nederlandse nationaliteit of een geldig recht op verblijf in Nederland hebben. Voor EU-onderdanen betekent dit dat ze ingeschreven moeten staan bij de gemeente, en onderdanen van andere landen moeten een geldige verblijfsvergunning moeten hebben.

Je hebt niet meer vermogen dan toegestaan
Onder je vermogen worden al je spaartegoeden gerekend. Als je aandelen of een vakantiehuis hebt, gelden deze ook als vermogen. Ook vermogen in het buitenland telt mee voor deze berekening.

Bij elkaar opgeteld mag je vermogen op 1 januari 2019 maximaal € 30.360 zijn. Partners mogen samen maximaal € 60.720 hebben. Als je vermogen hoger dan dit bedrag ligt, kom je niet in aanmerking.

Als jij, en eventueel je huisgenoot of toeslagpartner, aan deze voorwaarden voldoen, kun je de hoogte van de huurtoeslag berekenen.

Wie is mijn huisgenoot of toeslagpartner?

Een huisgenoot is iemand die deel uit maakt van je huishouden en staat inschreven op hetzelfde adres. Een toeslagpartner is je echtgenoot of geregistreerd partner, ook als deze op een ander Nederlands adres staat ingeschreven.

Wat moet ik weten om de huurtoeslag te berekenen?

De hoogte van de huurtoeslag hangt af van de volgende drie factoren:

Rekenhuur
De rekenhuur bestaat uit de kale huur en servicekosten per maand, zoals aangegeven in je huurcontract. De servicekosten moeten een van de volgende kosten betreffen: schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, huismeester kosten of kosten voor dienst- en recreatieruimten. Als de rekenhuur hoger is, zal je meer huurtoeslag krijgen.

Als je alleen woont, moet je rekenhuur tussen 223,42 EUR en 414,02 EUR per maand liggen, of je komt niet in aanmerking voor huurtoeslag. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, of je een huisgenoot hebt, zijn deze bedragen 221,60 EUR en 710,68 EUR per maand.
Toetsingsinkomen
Hoe hoger je inkomen, hoe minder huurtoeslag je krijgt. Er is altijd een deel van de huur dat niet door de huurtoeslag gedekt wordt. Je toetsingsinkomen wordt bepaald door alles wat je aan inkomsten krijgt. De uiteindelijke hoogte van de huurtoeslag hangt af van je inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe meer huurtoeslag je kunt krijgen. Bepaalde delen van je inkomen tellen niet mee voor de berekening van de huurtoeslag. Het inkomen van je huisgenoot of toeslagpartner telt ook mee in deze berekening.

Je toetsingsinkomen mag niet hoger zijn dan 22.700 EUR per jaar als je alleen woont. Als je een huisgenoot hebt, mag je gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 30.8250 EUR per jaar.

Huisgenoten/toeslagpartner
Je huurtoeslag gaat verder omhoog als je huisgenoten of een toeslagpartner hebt. Hierbij tellen alle huisgenoten mee, ook inwonende kinderen. De huurtoeslag blijft echter hetzelfde als je meerdere huisgenoten hebt, dus het is niet zo dat je meer huurtoeslag krijgt als er een extra persoon bij je komt inwonen.

De hoogte van de huurtoeslag verandert elk jaar en wordt meestal verhoogd volgens de inflatie. De voorwaarden blijven meestal wel hetzelfde als je huurtoeslag berekenen wilt.

Huurtoeslag Berekenen zonder DigiD

Tegenwoordig is het simpel om je huurtoeslag aan te vragen zonder DigiD. Er zijn een aantal bedrijven gespecialiseerd in het aanvragen van Belasting Toeslagen. Voor een klein bedrag zorgen hun voor de aanvraag van de maximaal te ontvangen huursubsidie. Hiervoor heb je niet eens je DigiD nodig. Laat je huurtoeslag berekenen door een pro!

Waar moet ik verder op letten?

In bepaalde situaties kun je aanspraak maken op meer huurtoeslag of gelden er aangepaste voorwaarden. Dit zijn de zogenaamde bijzondere situaties. Huurtoeslag berekenen in: 

In geval van handicap
Als een van je huisgenoten gehandicapt is, mag je huur tot 710,68 EUR bedragen. Als je in een aangepaste woning woont, krijg je een vergoeding van 40% bovenop de huurtoeslag. Deze 40% wordt berekend over het deel van de huur dat meer dan 592,44 EUR bedraagt (of 635,05 EUR voor een huishouden van drie personen of meer).

Grote huishoudens
Als je in een huishouden woont van acht of meer personen, kun je huurtoeslag krijgen als je huur hoger ligt dan 710,68 EUR. In dit geval zal de Belastingdienst de huurtoeslag berekenen over maximaal 710,68 EUR.

Co-ouders
Als je gescheiden bent, en een co-ouderschap bent aangegaan, kunnen zowel jij als je ex-partner je kinderen meetellen als huisgenoten.

Buitenshuis wonende huisgenoten
Als iemand in je huishouden langer dan een jaar niet meer thuis woont en verblijft in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of in de gevangenis, telt deze persoon niet meer mee als huisgenoot, ook als deze nog steeds staat ingeschreven op jou adres.
Thuis verzorgd
Als je zelf, of je huisgenoot of toeslagpartner verzorging nodig hebt en de persoon die verzorging nodig heeft 18 jaar of ouder is, veranderen de voorwaarden voor huurtoeslag. Het gezamenlijke inkomen mag dan niet meer dan 45.725 EUR per jaar bedragen en het maximale voordeel uit sparen en beleggen mag niet meer zijn dan 4.166 EUR per jaar.

Bijzonder inkomen
Sommige vormen van inkomen tellen niet mee bij de berekening van huurtoeslag.  Het gaat hierbij om bepaalde afkoopsommen en nabetalingen.

Bijzonder vermogen
Sommige delen van je vermogen tellen niet mee als je de huurtoeslag berekenen wilt. Het gaat hierbij om vermogen van een pleegkind of minderjarige huisgenoot waar je geen toegang toe hebt, smartengeld, en bepaalde schadevergoedingen en uitkeringen.

Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Je kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst Toeslagen. Om dit te doen, moet je inloggen met je DigiD, en de online formulieren invullen onder Mijn Toeslagen. Je kunt hier ook toeslag voor iemand anders aanvragen.